Vanliga frågor

Allmänt

Vad är skillnaden mellan inkasso, utsökning och tingsrätt?

Inkasso utövas av inkassobyråer såsom OK Indrivning. En inkassobyrås uppgift är att indriva förfallna skulder på uppdrag av företag eller privatpersoner (en borgenär). Inkassoåtgärder är bland annat brev, sms, telefonsamtal och e-postmeddelanden med påminnelser om förfallna fakturor.

OK Indrivnings mål är att komma överens om betalningen av skulden med kunden och tillsammans hitta de bästa lösningarna för hur kunden kan sköta sin skuld. Kontakta vår kundtjänst om du har frågor som gäller skuldärenden.

Tingsrätten är en del av rättsväsendet. Om skulden inte betalas under inkasso, kan inkassobyrån överföra skulden till behandling i tingsrätten. Tingsrätten behandlar ärendet och fattar ett beslut om vem som ska betala skulden. Ett beslut i ett skuldärende kallas en dom. En dom leder till en betalningsanmärkning för den betalningsskyldige.

Utsökningen är en myndighet som kan indriva en obetald skuld direkt från lönen eller pensionen, eller sälja egendom för att täcka skulderna. Utsökning förutsätter att tingsrätten gett en dom om betalningsskyldighet för skulden. I en del fall kan en skuld efter förfallodagen överföras direkt till utsökning utan en dom i tingsrätten (till exempel skatter, dagvårdsavgifter och övriga lagstadgade kommunala avgifter).