Vanliga frågor

Allmänt

Vem ser mina betalningsanmärkningar?

Enbart personer eller företag som kontrollerar dina kreditupplysningar kan se din betalningsanmärkning. Kreditupplysningar får inte kontrolleras utan lagenlig grund eller ditt samtycke. Om kreditupplysningarna kontrolleras blir det alltid kvar en notering om detta i kreditregistret, där det framgår vem som tittat på uppgifterna och i vilket syfte. Godkända grunder till att kontrollera kreditupplysningar uppräknas i kreditupplysningslagen. Godkända grunder är bland annat beviljande av kredit, uppgörande av hyresavtal, borgen, bedömning av arbetstagare eller arbetssökande och planering av inkasso.