KONE Hissit Oy

“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”

Kone Hissit Oy

“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”

Anna Hillman,  ekonomichef Finland och Baltikum, KONE Hissit Oy

Kone Hissit Oy är ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen och erbjuder sina kunder hissar, rulltrappor, rullband, portar, automatiska dörrar samt mångsidiga service- och reparationstjänster. Vår verksamhet har redan i över hundra år drivits framåt av strävan att förstå olika kundgruppers behov. Samma kundcentrerade verksamhetssätt är viktigt för oss också i sådana situationer, då våra kunder får betalningssvårigheter.

Kontaktpersoner som är insatta i vår verksamhet

Jag började själv jobba på KONE Hissit Oy år 2012 och OK Indrivning hade kommit in i bilden ett par år tidigare, när man bestämt sig för att låta en kunnig samarbetspartner ta över inkassotjänsterna. Under hela den här tiden har vårt samarbete fungerat klanderfritt och vi kan inte vara annat än nöjda med den service vi fått. Vi har egna kontaktpersoner på OK Indrivning, som känner till särdragen inom vår verksamhet och som hjälper oss att enkelt och effektivt sköta våra ärenden.

I praktiken sköter OK Indrivning å våra vägnar att skicka ut betalningspåminnelser samt att vidta åtgärder kring frivillig inkasso. Ofta når ändå ärendet inte ens tratta, eftersom man alltid försöker reda ut ärendet i ett så tidigt skede som möjligt.

När alla parter hålls uppdaterade kan man förhandla om saker

Teamet på OK Indrivning håller oss underrättade om våra kunders situation, och när alla parter hålls uppdaterade om läget, kan man alltid förhandla om saker. Det här är också en viktig del i vår strävan efter att vara öppna och medgörliga i våra kundrelationer.

Fastän inbetalningarna förstås är mycket viktiga för oss, är vårt mål på inget sätt att förse våra kunder med betalningsanmärkningar. Som tur är, är OK Indrivning helt på samma linje med oss i denna fråga och för dem är utgångspunkten alltid att hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Smidigt samarbete och flexibla lösningar

Baserat på våra erfarenheter kan vi varmt rekommendera OK Indrivning också för andra. Värt att nämna är framför allt den lösningsfokuserade verksamheten, hur de behandlat våra kunder, effektiva verktyg och en god kommunikation. Dessutom har det faktum att saker och ting sköts i så nära samarbete med oss och att de mest krävande fallen vid behov flyttats till vår egen juridikavdelning inverkat mycket på att processen gått så smidigt.

Anna Hillman, ekonomichef Finland och Baltikum, KONE Hissit Oy

Related articles

Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning

Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning till påminnelse- och indrivningspartner för sina fordringar.

Securitas Oy

Med hjälp av OK Indrivning har vår inkassoprocess blivit effektivare och kundupplevelserna förbättrats.