Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning

Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning till påminnelse- och indrivningspartner för sina fordringar.

Partnerskap ger mervärde för kunderna

För Veritas är ett mänskligt förhållningssätt och de bästa kundupplevelserna centrala mål i all verksamhet. I ett företag som gör sitt yttersta för att vara företagens pensionsförsäkrare, är det ytterst viktigt, att även att målen är viktiga även för vår partner.

Veritas vill med partnerskapet även producera tilläggsvärde för sina kunder. För detta behövs en pålitlig aktör som har ambitiösa mål för sin kundbetjäning, och som i lösningarna kan beakta kundens situation.

Gemensam värdegrund

Veritas kunddirektör Staffan Åberg säger, att beslutet samtidigt var både svårt och lätt. Svårt därför att Veritas själv länge hade tagit hand om sina kunder under hela kundförhållandet. I början väcktes frågan om någon annan kan bry sig, förstå och betjäna kunderna lika bra som vi själva. Snabbt kom det dock fram, att Veritas och OK Indrivning har samma värderingar. Båda företagen har i sin verksamhet fokus på att hjälpa kunderna. Att OK Indrivning har yrkeskunskap och även utnyttjar en mångsidig data i sina processer och vid beslutstagning underlättade beslutet.

Partnerskapet gör att vi kan erbjuda bättre service för både företagare och företag vars fakturor har förfallit och som behöver hjälp med att ordna betalningarna. För våra kunder betyder det en mer sakkunnig service i utmanande situationer”, säger Åberg.

Vårt mål är att reagera på kundernas situationer i ett så tidigt skede som möjligt, och sträva efter att tillsammans med kunder hitta de medel som i situationen hjälper framåt.

Undvik extra kostnader med hjälp av påminnelsetjänsten

OK Indrivning är ett indrivningsföretag som vill undvika att kundernas fakturor hamnar på indrivning. Tidig användning av påminnelsetjänsten spelar en central roll i det förebyggande arbetet som OK Indrivning erbjuder under sitt varumärke OK Faktureringstjänst. I tjänsten ingår såväl skriftliga påminnelser som påminnelser per telefon. Med tjänster som erbjuds före själva indrivningen kan kunden undvika de onödiga kostnaderna som uppstår vid indrivning.  

Related articles

KONE Hissit Oy

“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”

Securitas Oy

Med hjälp av OK Indrivning har vår inkassoprocess blivit effektivare och kundupplevelserna förbättrats.