Securitas Oy

Med hjälp av OK Indrivning har vår inkassoprocess blivit effektivare och kundupplevelserna förbättrats.

ok perintä referenssi securitas

 

“Effekten syns även i mängden samtal som minskat i anknytning till räkningar.”

– Mervi Pohto, Securitas

 

Vi hade redan en tid funderat på att förnya våra indrivningstjänster för att göra kassaflödet snabbare och förbättra kundupplevelsen. Efter att ha träffat flera olika tjänsteleverantörer beslutade vi oss för att välja OK Indrivning som vår inkassospartner, eftersom deras personal verkade vara genuint intresserad av att utveckla och effektivera vår inkassoprocess tillsammans med vår egen personal.

Samarbetet med OK Indrivning har förlöpt klanderfritt och vi har inte behövt ångra vårt val. OK Indrivning har stått till tjänst med engagerade och yrkeskunniga kontaktpersoner, som har varit lätta att samarbeta med. Dessutom har vi varit mycket nöjda med inkassotjänstens resultat.

OK Indrivnings påminnelsetjänst har effektiverat betalningen av obetalda räkningar och således gjort vårt kassaflöde snabbare. Efter att vi först hade gått igenom processen noggrant tillsammans med OK Indrivning, framfört våra önskemål och kommit överens om leverans av material och rapporter, var det lätt att börja använda tjänsten. Vi fick snabbt och behändigt information om kundens situation via OK Indrivning och vi utnyttjar också delvis deras tjänster för övervakning.

Förbättringen av inkassotjänsternas kvalitet syns i praktiken också i det dagliga arbetet, till exempel som en betydande minskning av antalet samtal som gäller räkningar. På detta sätt sparar vi arbetstid och dessutom har vi också sparat kostnader för utskrifter och postning. Och det bästa av allt är att våra kunder har varit ytterst positiva. Vi har fått väldigt lite negativ respons.

 

Mervi Pohto
Securitas

 

Related articles

Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning

Veritas Pensionsförsäkring valde OK Indrivning till påminnelse- och indrivningspartner för sina fordringar.

KONE Hissit Oy

“Verksamheten är lösningsinriktad, våra kunder behandlas väl, verktygen är effektiva och informationsflödet fungerar.”