Vanliga frågor

Allmänt

Jag sände en reklamation redan innan jag fick inkassobrevet. Vad ska jag göra?

Kontakta snarast vår kundservice för en utredning om du sänt en reklamation till den ursprungliga faktureraren redan innan du fick ett brev av oss. I det här fallet har vi inte fått information om en reklamation.

Sänd gärna en skriftlig reklamation även till oss för att göra det lättare och snabbare att utreda ärendet. Kom även ihåg att nämna ärendenumret i brevet som vi sänt. Observera att klagomålet ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen för brevet som vi sänt.

Du kan sända ett skriftligt klagomål per post eller e-post. E-postadressen finns i vårt brev. I en del ärenden kan du lämna en reklamation även via tjänsten Min OK.

OK Indrivning Ab
PB 442
65101 Vasa