Vanliga frågor

Allmänt

Juridiskt inkasso

Om en skuld inte betalas under frivilligt inkasso, inleds så kallad juridisk inkasso. Då sänder vi en stämningsansökan till tingsrätten och begär ett beslut om gäldenärens betalningsskyldighet. En behandling i tingsrätten medför tilläggskostnader. 

När tingsrätten tar ett ärende till behandling får du en delgivning om detta. Tingsrätten ger en dom i ärendet tidigast 14 dygn efter delgivningsmeddelandet. I och med tingsrättens dom registreras en betalningsanmärkning i dina kredituppgifter, vilket kan göra det svårare att få en hyresbostad, ett kreditkort, ett lån och till och med ett jobb. Påföljden för en dom kan även vara att skulden indrivs av utsökningsmyndigheten. 

Observera att bland annat skatter, hälsocentralsavgifter, dagvårdsavgifter och vissa försäkringspremier är undantag, eftersom de är direkt utsökningsbara. För skulderna ifråga behövs ingen dom i tingsrätten, utan de kan efter frivilligt inkasso överföras direkt till utsökning, om skulderna fortfarande är obetalda.