Vanliga frågor

Allmänt

Vad är skillnaden mellan en betalningspåminnelse och ett betalningskrav?

En betalningspåminnelse är som namnet säger bara en påminnelse om att fakturans förfallodag passerat och att betalningstiden gått ut. Fakturan har inte övergått till inkasso, och en betalningspåminnelse leder inte till en betalningsanmärkning.  Om du betalar fakturan senast på förfallodagen i påminnelsen, övergår fakturan inte till inkasso överhuvudtaget. I fråga om konsumentkunder medför en betalningspåminnelse en påminnelseavgift på högst 5 €, som ska betalas. I fråga om företagskunder varierar påminnelsekostnaden. 

En avgiftsbelagd påminnelse får enligt lagen sändas tidigast 14 dagar efter fakturans förfallodag. Den andra avgiftsbelagda påminnelsen kan sändas tidigast 14 dagar efter den första påminnelsen, om fakturan fortfarande är obetald. 

Ett betalningskrav är ett tecken på att fakturan övergått till inkasso. När du fått ett betalningskrav av oss, kan du flexibelt förhandla med oss om betalningen av fakturan och vi söker tillsammans den bästa möjliga lösningen. Kom dock ihåg att kontakta oss före förfallodagen i betalningskravet. 

Ett betalningskrav medför vanligen inkassokostnader som du är tvungen att betala. Hur stora inkassokostnaderna blir beror bland annat på hur stor skuld som indrivs. Enbart ett betalningskrav leder inte till en betalningsanmärkning.