Vanliga frågor

Allmänt

Vad avses med juridiskt inkasso?

Under tiden för frivilligt inkasso har du möjlighet att betala skulden utan att riskera att få en anmärkning om betalningsstörning. Om du under tiden för frivilligt inkasso, trots inkassobrev, inte betalar din skuld överförs ärendet till juridiskt inkasso.

Juridiskt inkasso betyder att vi skickar en stämningsansökan till tingsrätten och ber om ett beslut i ärendet, vilket ökar din skuld på grund av lagstadgade kostnader. Tingsrätten skickar dig ett delgivande om stämningsansökan.

Efter att du har delgivits informationen har du dock ännu 14 dagar på dig att betala skulden i sin helhet. I annat fall meddelar domstolen ett avgörande. Tingsrättens dom leder till en anmärkning om betalningsstörning i dina kreditupplysningar. Anmärkningen gör det bl.a. svårare att få en hyresbostad, ett lån och till och med en arbetsplats. En annan följd är ett eventuellt utsökningsförfarande.