Vanliga frågor

Allmänt

Vad innebär förlikning?

Om en obetald skuld gått till tingsrätten för avgörande, finns det två sätt att undgå en betalningsanmärkning: antingen betalar du hela det återstående skuldbeloppet som en engångsbetalning eller så kan du ingå ett förlikningsavtal med oss.

Vid förlikning kan du betala det återstående skuldbeloppet i flera rater. Förlikning förutsätter att du förbinder dig till en i förväg avtalad betalningsplan, som fastställs som bindande av tingsrätten. Du kan göra en förlikning i tjänsten Min OK.

Det är viktigt att du håller dig till de avtalade betalningsraterna och förfallodagarna. Vid förlikning kan betalningsraterna inte i efterhand ändras eller flyttas fram. Om villkoren för förlikningen inte följs hävs förlikningen. Då förfaller hela det återstående skuldbeloppet till betalning och skulden kan överföras till utsökning utan en skild dom i fordringsmålet.

Obs! Innan du gör en förlikning, kontakta tingsrätten och försäkra dig om att en dom i fordringsmålet inte getts ännu. Om en dom i fordringsmålet redan getts, är en förlikning för din skuld tyvärr inte längre möjlig.

Kontakta vår kundtjänst om problem uppstår.