5 skäl att välja kundorienterad inkassometod

Inkasso var tyvärr länge en enkelspårig process. Kundernas livssituation togs inte beaktande och de erbjöds inte heller individuella lösningar för att kunna sköta sina skulder.

asiakaslähtöinen perintä

Inkasso är tyvärr ganska långt en enkelspårig process där kunden inte beaktas som individ, och där man inte erbjuder flexibla lösningar för att underlätta återbetalningen av skulderna.

“Målet med vår kundorienterade inkassometod är att ge alla våra kunder en bra och rättvis betjäning.”

Vi på OK Indrivning vill utmana inkassobranschens traditionella arbetssätt med vår kundorienterade inkassometod. Vi är övertygade om att det här är det bästa sättet att sköta inkasso och vill här lyfta fram våra viktigaste argument.

1. Vi måste rätta till missuppfattningarna om inkasso

Många missuppfattningar om inkasso lever kvar. Den som föreställer sig att inkassobyrån hänsynslöst driver sin uppdragsgivares intressen för att håva in pengar, är troligen väldigt skeptisk redan från början ifall han eller hon skulle bli kontaktad av en inkassobyrå. Det här leder naturligtvis till att det blir svårt att komma överens och förhandla om betalningen av skulderna.

För att aktivera kunderna är det viktigt att vi lyckas rätta till de missuppfattningar som finns om inkasso. Det är ingen lätt uppgift och därför är målet med vår kundorienterade inkassometod att vi ska ge alla våra kunder bra och rättvis betjäning. Vi vill också erbjuda nyttig information och användbara verktyg som kan vara till hjälp för våra kunder. Det gör vi till exempel på vår webbplats.

Tack vare sociala medier kan företag se till att finnas där kunderna är. Det gäller också inkassobyråerna. Här har vi en chans att göra oss mer tillgängliga för kunden.
 

kundorienterad inkasso

2. Antalet betalningsanmärkningar måste minska

I den offentliga debatten förknippas inkasso tyvärr oftast med finländarnas skuldsättning och antalet betalningsanmärkningar. I verkligheten har inkassobyråerna varje dag kunder som klarar av att slutföra betalningen av sina skulder, men dem skriver ingen om i tidningarna. Ifjol klarade enbart våra kunder av att slutbetala skulder på drygt 183 000 euro.

Med vår kundorienterade inkassometod vill vi framför allt hjälpa kunderna att undvika överskuldsättning och en eventuell betalningsanmärkning. Det är sådant som kan förstöra en enskild människas liv och även ha en negativ effekt på samhället i stort.

3. Inkasso ska inte framkalla skamkänslor

De flesta av oss har väl någon gång lämnat en faktura obetald. Faktum är att varannan finländare någon gång har fått brev från en inkassobyrå. Orsakerna till att en faktura lämnar obetald kan vara många, allt från glömska till plötslig penningbrist. Trots det kan det kännas obehagligt eller rentav pinsamt att hitta ett inkassobrev i sin postlåda. Många tror nämligen att inkasso är något helt annat än vad det egentligen är.

asiakaslähtöinen perintä

Ett av de viktigaste målen med vår kundorienterade inkassometod är att visa, att man numera på ett flexibelt sätt kan förhandla om betalningen av skulden utan den skam som ännu ofta förknippas med inkasso.

4. Inkassobyråer måste hjälpa sina kunder

Vi tror att kundorienterad inkassometod är den mest effektiva för att få betalningar gjorda. I praktiken betyder det att vi ger våra kunder så bra verktyg som möjligt för att hjälpa dem betala sina skulder på det sättet om passar dem bäst.

asiakaslähtöinen perintä

Vi förstår att det kan vara för tufft att betala hela skulden på en gång. Därför kan våra kunder förhandla med oss om ett senare betalningsdatum eller om att betala skulden i rater med hjälp av en betalningsplan.

Vi tror inte att någon skuldsätter sig med flit och vi litar på att våra kunder vill betala sin skuld enligt överenskommelse. Därför kan våra konsumentkunder göra den första betalningsplanen för sin skuld gratis i vår webbtjänst Min OK.

5. Inkassoresultatet blir bättre

I vår kundorienterade inkassometod håller vi alltid fokus på att hjälpa kunden. Det betyder ändå inte att vi försummar bevakningen av våra uppdragsgivares intressen. Tack vare kundnära inkasso har vi faktiskt skapat en bättre växelverkan med våra kunder, vilket betyder att tröskeln för att ta kontakt har blivit lägre för den som fått ett inkassobrev. I stället för att lamslås av hopplöshet kavlar kunden upp ärmarna och tar tag i sin situation. Det ger i sin tur oss en chans att förhandla och tillsammans med kunden hitta den bästa lösningen för att sköta skulden.

Tack vare vår kundorienterade inkassometod kan vi snabba upp våra uppdragsgivares kassaflöde, förbättra kundupplevelsen och frigöra viktiga resurser för uppdragsgivarens kärnverksamhet. Det förbättrade inkassoresultat medför dessutom att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser för våra kundnära tjänster.