Så här tar vi hand om ditt företags kundkontakter under utmanande tider

De kärvare ekonomiska utsikterna syns på många vis i människornas och företagens vardag. Betalningssvårigheterna och till och med indrivningen kan öka. Under kärvare tider tar vi hand om dina kundkontakter, så att du kan fokusera på din kärnkompetens.

Hur syns det utmanande ekonomiläget i vardagen?

Många företag har det nu kärvare ekonomiskt än tidigare. Företagens egna kostnader, såsom hyra och elektricitet, kan ha skjutit i höjden. Om man inte kan överföra dem i priset på sina egna produkter eller tjänster, eller om företagets kunder har svårigheter att få fakturorna betalda, flyttas problemet framåt i kedjan.

Konsumenternas köpkraft har försvagats och det påverkar kundmängden då det gäller tjänster, som inte är ett måste. Användningen av tjänsterna minskar då man flyttar över till billigare versioner eller säger upp kundförhållandet. På grund av det kärvare ekonomiska läget hamnar även nya kunder på indrivning.

Låt inte utmanande situationer överraska – så här kan du förbereda dig

Att vara förutseende och reagera snabbt är i nyckelposition, då man vill undvika att betalningarna försenas och kunderna hamnar på indrivning.  Speciellt om dina kunder är några enstaka stora företag, löns det att hålla sig uppdaterad om deras situation. På så vis kan du undvika otrevliga överraskningar som direkt skulle kännas i din egen kassa.

Om förfallodagen har varit och betalningen inte kommit, ta kontakt med kunden. Det är alltid bättre att få kontakt än att bara vänta.  

En bra indrivningspartner minskar stressen

Ibland måste man se över sina egna processer för att minimera ekonomiska risker. Kanske man borde minska på summan då man säljer på faktura? Eller vägra sälja på faktura om föregående faktura är obetald? Det är lönsamt att överväga och bedöma riskerna i förväg– det är helt enkelt ansvarsfullt kreditbeviljande.  

En lösning som minskar risker och stress är att överlåta indrivningen till en professionell partner. Då sköts indrivningen vanligtvis i snabbare takt – och framför allt utan extra jobb. Du kan koncentrera dig på din kärnkompetens.  

Vi stöder dina kunder redan före indrivningen

Många av våra uppdragsgivare har även utkontrakterat påminnelsen av fakturorna till oss.  Vår process börjar mjukt. Då vi sänder kunden ett påminnelsebrev, är det i allmänhet den första påminnelsen efter att originalfakturan förblivit obetald. Vi är aktivt i kontakt med dina kunder före fakturan överförs på indrivning.

Vårt mål är alltid att ärendet sköts med första påminnelsen – det gagnar alla och ofta lyckas det.

Många av våra stora uppdragsgivare använder även vår tjänst aktiveringssamtal. Vi ringer upp din kund efter fakturans förfallodag och funderar tillsammans, om det finns något vi kan göra så att fakturan inte överförs till indrivning. I det här skedet reds största delen av oklarheterna och reklamationerna upp. Ibland har betalningen av fakturan helt enkelt glömts bort, och i vissa fall kanske den inte kommit fram.  

Många ärenden kan skötas genom överenskommelse, man kan till exempel komma överens om en betalningsplan eller en ny betalningsdag.

Än om fakturan överförs till indrivning?

Om indrivningsprocessen trots allt framskrider och man sänder din kund ett betalningskrav, strävar vi efter att genast vara i kontakt med din kund. Vid behov förhandlar vi om en ny betalningsdag eller en betalningsplan.

Vilken betydelse har en bra indrivningspartner under kärva tider?

Hos OK Indrivning är indrivningens utgångspunkt att hjälpa kunden. För oss är det en hederssak att bemöta kunden väl. En bra erfarenhet av indrivning påverkar även hur kundupplevelsen i helhet upplevs. Därför löns det att satsa på den.

Vi är den aktör inom branschen som ärligt lyssnar på kunden och inte endast tar beslut enligt handboken.  Våra kundrådgivare försöker hitta en passlig lösning för alla situationer. Det är vårt trumfkort som betonas speciellt under kärvare tider.

Då du lämnar indrivningsärenden till oss, kan du vara säker på att vi sköter dem med tillräckliga resurser och med bästa möjliga kundservice. Du kan koncentrera dig på annat.

Väckte det frågor?

Ta modigt kontakt med oss – vi finns här för dig!

Ta kontakt med vår kundtjänst här.

Bekanta dig med våra tjänster här.