Andreas Lindroos: i regeringsprogrammet tar man tag i problemen med överskuldsättningen och främjar god inkassosed

Regeringen kommer att öka myndigheternas möjligheter att befrämja god inkassosed och att ingripa vid fusk. Även hela branschen måste ta tag i detta. Rubrikerna om skumma handlingssätt inom inkassobranschen får inte upprepas. 

Andreas-PreCollection

Finland fick en ny regering som nyligen publicerade sitt program. Vi här på OK Indrivning gläds över att det i programmet erbjuds lösningar till de kritiska frågorna vi lyft fram.

1. Lösningar till skuldsättningen

Man kommer att tackla överskuldsättningen genom att tex. öka ekonomi- och skuldrådgivningen, genom att utreda social finansiering och förbättra det ekonomiska kunnandet i skolor och socialarbetet. Förhoppningsvis får myndigheterna tillräckliga resurser till detta viktiga arbete. Det förvaltningsövergripande samarbetet som i regeringsprogrammet efterlyses är mycket centralt, då även skuldsättningsproblemet är mångfasetterat. 

Regeringen fokuserar speciellt på överskuldsättningen, men även den växande skaran med många skulder är ett problem. Samma person får krediter från olika källor medan lånevillkoren kan vara svåra att förstå. Att öka det ekonomiska kunnandet är inte tillräckligt för att lösa det här problemet, men som tur är kommer det positiva kreditregistret som OK Indrivning drivit på att tas i bruk.

Ett nationellt positivt kreditregister erbjuder finansiärerna märkbart bättre möjligheter att uppskatta betalningsförmågan och i bästa fall bryta skuldspiralen redan före en betalningsstörning uppstår. En betalningsstörning begränsar märkbart en människas liv och framtida möjligheter och att förhindra detta borde därför vara hela finans- och inkassobranschens främsta mål. Regeringen tänker samtidigt förkorta tiden betalningsstörningar sparas.

Inkassobyråerna bör därför senast i inkassoskedet förhandla om en sådan betallösning där man undviker att skulden betalas med en ny skuld. Båda är viktiga medel för att hjälpa människor framåt i livet!

2. Nya regleringar för finans- och inkassobranscherna

Man koncentrerar sig inte enbart på de skuldsatta utan även finans- och inkassobranschens handlingssätt granskas noggrant. 

Effekten av konsument- och snabblåneregleringen följs upp och korrigeras vid behov. Det är lagstiftarens uppgift att bedöma hur övertramp i marknadsföringen och beviljande av lån kan undvikas.

Till sist: regeringen kommer att stipulera övre gränser för debitering av inkassokostnader.

Inkassokostnaderna har i lagstiftningen tydliga gränser då det gäller en konsument. Detta berör dock inte företag, och inkassobyråerna kan lägga till en rimlig summa kostnader. Vad som är rimligt beror bland annat på hur stor skulden är och hur mycket jobb det kräver. Detta har orsakat stora variationer i kostnaderna och därför har även regionförvaltningsmyndigheten tidvis ingripit. En förnyelse som denna förtydligar systemet men samtidigt måste man vara aktsam så att kostnaderna inte blir för stora för fordringsägaren. 

Regeringen kommer att öka myndigheternas möjligheter att befrämja god inkassosed och att ingripa vid fusk. Även hela branschen måste ta tag i detta. Rubrikerna om skumma handlingssätt inom inkassobranschen får inte upprepas. 

Man måste inom inkassobranschen förstå, att vi med ett medmänskligt bemötande bäst kan hjälpa alla. Då skulden inte är en skam och inkassobyrån kan hjälpa, gynnas både samhället, kunden och uppdragsgivaren.

Andreas Lindroos