”För många är det svårt att få en helhetsbild”

Arbetet i OK Indrivnings kundråd startade på hösten med ett gemensamt möte, där man behandlade åsikter och erfarenheter kundrådets medlemmar hade av inkasso och skuldsättning. En av medlemmarna lyfte fram, hur svårt det för många är att få en helhetsbild av sin situation.

Kundråd medlemmar pratar.

Arbetet i OK Indrivnings kundråd startade på hösten med ett gemensamt möte, där man behandlade åsikter och erfarenheter kundrådets medlemmar hade av inkasso och skuldsättning. En av medlemmarna lyfte fram, hur svårt det för många är att få en helhetsbild av sin situation.

Den intervjuade kundrådsmedlemmen Hannu har enligt sin egen berättelse till utsökningen betalat av skulder motsvarande ett egnahemshus och upplever att inkassobranschens största utmaning är, att det är mycket svårt för gäldenären att få en helhetsbild av sina skulder, då skulderna är uppdelade på flera inkassoföretag och andra fordringsägare.

– Många gånger känns det som om inkassobyrån inte kan hjälpa gäldenären att klara av skulderna, då de inte har en helhetsbild av kundens alla skulder. Det skulle vara viktigt med ett gemensamt register, där fordringsägarna kunde se alla skulder gäldenären har och på så vis bättre kunna hjälpa, säger Hannu.

Kundrådsmedlemmen önskar också, att inkassobyråerna skulle samarbeta mer för att bättre kunna hjälpa gäldenären och få en helhetsbild av situationen. 

– Det är i allas intresse, att inkassobyråerna inte bara kräver in enskilda fakturor med stora kostnader, utan ser kundens situation i sin helhet och relaterar kraven enligt det för att hitta en alltomfattande lösning på problemet. Då kunde inkassot faktiskt hjälpa gäldenären klara av sina skulder, säger Hannu.

Hannu ger tummen upp för det positiva kreditregistret som nu mycket diskuterats, förutom att det skulle hjälpa fordringsägarna skulle det också hjälpa gäldenärerna. Därtill kunde vi slippa långa betalningsstörningar.

– Det skulle vara viktigt, att betalningsanmärkningarna tas bort då skulden är betald. Det finns personer som jobbat i 20 år och snällt betalat sina skulder, men som i åratal måste lida av sviterna. Det kan tex. vara svårt att få en hyresbostad, en försäkring eller telefonanslutning på grund av betalningsanmärkningarna, fastän skulderna är betalda.

Förutom svårigheten att få en helhetsbild av sina skulder lyfter Hannu fram inkassot som spelar en stor roll i den skam man känner då man är skuldsatt.

Att reda upp situationen försvåras också av den skam man känner då inkassobyråerna sänder hem brev med stora synliga logon och att man enligt media bara har sig själv och sin lathet att skylla på om man blir skuldsatt, beskriver kundrådsmedlemmen.

Enligt Hannu är det inte bara inkassobyråerna som orsakar skamkänslor, utan vänder blicken även på de offentliga diskussionerna i samhället. Han tycker att alla borde ta ansvar för att skuldsättningen normalisera och inte stigmatiseras ytterligare. Nästan 400 000 finländare har betalningsstörningar – skuldsättningen är ett allmänt problem.

Man borde tala om skuldsättningen i en neutral ton med fokus på att hitta lösningar, inte med skandalrubricering eller beskyllningar, säger han.

Hannu hoppas speciellt på att arbetet i kundrådet leder till att tonen då man talar om skuldsättningen neutraliseras och att man också lyfter fram ärenden med positiv utgång. På så vis kunde man få bort den obefogade skammen.

– Jag hoppas också, att OK Indrivning genuint för ärenden framåt och i sin verksamhet strävar efter att hjälpa gäldenärerna få en helhetsbild av sina skulder, och inte bara få in uppdragsgivarnas pengar, summar Hannu.

OK Indrivnings kundråd har som uppgift att utvärdera inkassobolagens rutiner idag och söka nya lösningar för ett mänskligare och mer kundorienterat inkasso. Målet är att hitta lösningar som OK Indrivning kan använda i utvecklingen av verksamheten. Samtidigt utmanar vi alla aktörer inom inkassobranschen att vara med och utveckla branschens rutiner i en mänskligare riktning.

Kundrådet består av personer med olika bakgrunder och som har erfarenhet av inkasso. Kundrådet sammankommer fyra gånger i året.