Kan inkasso skada företagets brand och kundrelationer?

Det är viktigt att värna om kunderna, både med tanke på affärsverksamheten och varumärket.

ok perintä

Det är viktigt att värna om kunderna, både med tanke på affärsverksamheten och varumärket. Ett företags rykte kan åka på rejäla smällar men ändå klara sig tack vare att företaget lyssnar på sina kunder och alltid ger dem ett vänligt bemötande. Tyvärr händer det också att en långvarig kundrelation ryker direkt, ifall kunden upplever att företaget inte bryr sig.

Kunderna tas väl om hand så länge allt löper

De flesta företag har redan länge insett värdet av god kundbetjäning och varit noga med att den egna kundservicen håller god kvalitet. Dessutom har många företag utvecklat olika belöningssystem för sina kunder och systematiskt börjat samla in deras feedback och förbättringsförslag..
 

“Inkasso kan påverka förtagets brand och kundrelationer, såväl positivt som negativt.”

När ett företag vill satsa på att upprätthålla och utveckla sina kundrelationer hamnar ändå fokus oftast på kundsituationer där allt redan löper som det ska. I verkligheten kan det uppstå en rad olika problem i kundkontakten, som att kunden av en eller annan orsak inte klarar av att betala sin skuld.

Det här är en viktig aspekt som många företag inte nödvändigtvis har tänkt på. Inkasso betraktas kanske mest som ett nödvändigt ont, men både betalningspåminnelsen och själva inkassoprocessen kan ha betydelse för hur företaget uppfattas av sina kunder.

Som bäst är inkasso en del av god kundservice

En inkassobyrå kan till exempel sköta en del av inkassoprocessen i företagets namn, vilket innebär att kvaliteten på själva inkassometoden har en mer direkt inverkan än tidigare på företagets brand och kundrelationer. I grund och botten är målet med inkasso att få kunden att betala en förfallen skuld, men det kan i praktiken ske på flera olika sätt.
 

perintä ja asiakassuhteet

En stel och enkelspårig inkassoprocess blir lätt helt separerad från företagets övriga verksamhet. Dåligt skött inkasso kan i värsta fall bryta en kundrelation, även om skulden slutligen skulle bli betald. I ett större perspektiv kan det här till och med skada företagets brand.

Om man däremot beaktar kundens situation i inkassoprocessen och erbjuder individuella lösningar, kan den uppfattas som en del av företagets kundservice. På det här viset kan man både se till att kunden får hjälp i en knepig situation och samtidigt försäkra sig om att kundrelationen ändå fortsätter.

Flexibilitet och vänlighet gör inte inkassoprocessen mindre effektiv. Kunden betalar nog hellre sin skuld om hen blir väl bemött och upplever att det går att förhandla om den bästa lösningen för att få skulden betald.

En kundorienterad inkassometod stöder affärsverksamheten

Inkassobyråns uppgift är stöda företagens affärsverksamhet genom att hjälpa deras kunder. I praktiken handlar det om att förhandla, samarbeta och hitta lösningar. I bästa fall kan en kundorienterad inkassometod hjälpa ett företag att bygga sitt varumärke och upprätthålla goda kundrelationer.

När det gäller att ta väl hand om en kund är det inte givet att en inkassobyrå enbart begränsar sig till själva inkassoprocessen. Vi har nämligen märkt att vi genom att ringa ett PreCollection-samtal kan påminna kunden om skulden och därmed förhindra att den alls övergår till inkasso. Det här kan kanske först låta lite märkligt, men det är verkligen viktigt för oss att våra uppdragsgivares kunder får så bra betjäning som möjligt..
 

perintä ja brändi

 

I praktiken ringer vi alltså ännu personligen upp kunden innan skulden övergår till inkasso, ifall betalningen trots påminnelsen uteblir. På så vis kan vi tillsammmans med kunden hitta en bra lösning och hen kan undvika de tilläggskostnader som inkassot medför.

Mikko Toivonen
OK Indrivning

 

Blev du intresserad av kundorienterad inkasso?

Genom att erbjuda kundorienterade tjänster kan vi försnabba ditt kassaflöde, förbättra kundupplevelserna samt frigöra viktiga resurser för din affärsverksamhet. Och det bästa av allt är att det är till allas fördel att kunderna klarar av sina skulder så snabbt och flexibelt som möjligt.

SE VÅRA TJÄNSTER