Niklas historia: Från rekryteringsmässa till jobb inom inkassobranschen

Undrar du hur det är att jobba på en inkassobyrå?

ok perintä

 

“Man får ofta höra från kunderna att inkasso var någonting helt annat än vad de hade tänkt sig.”

Niklas – servicerådgivare

 

I början av år 2017 berättade en studiekamrat till mig som jobbade på OK Indrivning mycket gott om företaget och berömde dem för hur flexibla de var då det gäller studier och att man t.ex. kunde påverka sina arbetstider mycket. Jag bestämde mig då för att besöka rekryteringsmässan för att bekanta mig lite närmare med företaget, och efter att jag diskuterat en stund med deras personal, fick också jag en så pass bra bild av företaget att jag genast bestämde mig för att lämna in en jobbansökan.

Mångsidiga arbetsuppgifter i gott sällskap

Snart fick jag inbjudan till arbetsintervju, och efter den var jag ännu mer övertygad om att man på OK Indrivning vill göra saker på ett annat sätt och att man genuint bryr sig om sina arbetstagare och gäldenärskunder. Också atmosfären på företaget verkade vara väldigt avslappnad och bra. När jag sedan i februari började jobba på OK Indrivning, visade det sig att mina första intryck stämde.

Mitt arbetskontrakt var till en början tidsbundet, men ändrades snabbt till att vara i kraft tills vidare. Det första halvåret jobbade jag på den s.k. pre-collection-avdelningen, där man ringer upp människor och påminner dem om fakturor som förfallit innan de flyttats över till inkasso.

I juli blev jag tillfrågad om jag var intresserad av jobbet som servicerådgivare. Naturligtvis tog jag ivrigt emot möjligheten att få lära mig nytt och att få jobba med mer utmanande arbetsuppgifter än tidigare. Målet är att med tiden lära känna hela inkassoprocessen så bra som möjligt.

ok perintä

Flexibla arbetstider möjliggör studier och fritidsintressen

Pre-collection var en bra plats att lära sig om inkassobranschen och redan där var arbetsuppgifterna trevligt mångsidiga. I vårt team fanns många unga personer och i praktiken fick vi själva bestämma hur vi delade upp arbetspassen. Självklart var det också ett stort ansvar, för någon måste alltid finnas vid telefonen, då det handlar om kundtjänstarbete. Men, personligen uppskattar jag sådan flexibilitet, som möjliggör att man kan kombinera arbete, studier och fritidsintressen.

För tillfället jobbar jag deltid vid sidan om skolan, på så vis att jag jobbar minst 50 timmar i månaden, och det passar mig utmärkt. I sommar, när det är paus i studierna är tanken att jag ska jobba heltid.

Hur är det att jobba inom inkassobranschen?

Många undrar säkert hur det är att jobba på en inkassobyrå och hurdant mottagande man kan förvänta sig att få av kunderna i telefon. Och jag måste erkänna att jag själv hade rätt minimal kunskap om branschen när jag började jobba på OK Indrivning.

Rätt snabbt märkte jag dock att merparten av kunderna är sådana som det är lätt att sköta ärenden med. Människor vill reda ut saker och framförallt på pre-collection sidan var många till och med tacksamma för att vi bjudit till och ringt och påmint om en faktura som förfallit. Självklart finns det också undantag, men det hänger också mycket på ens egen attityd.

Ibland när man pratar med kunder får man också direkt positiv respons på att inkasso inte längre alls är vad det tidigare varit. Jag har ju inte haft så mycket att göra med inkasso själv ännu, men nog har man ju hört ett och annat.

ok perintä

Inkasso har verkligen förändrats

Jag själv visste inte mycket om inkasso när jag började arbeta på OK Indrivning, och jag har märkt att så är fallet också för många andra. Människor föreställer sig fortfarande att inkasso på något vis är synonymt med att man skor sig på utsatta människors nöd. Sådana felaktiga uppfattningar beror ofta på att människor inte vet hur inkasso görs idag. Mycket har förändrats och hela branschen är hela tiden på väg mot ett flexiblare håll.

Och visst överraskade det också mig när jag började jobba här, att man i nästan varje telefonsamtal hör sig för hur mycket kunden skulle kunna klara av att betala av på sin skuld per månad. Alltså istället för att man skulle hota med utmätning ifall inte hela skulden betalas på en vecka, så som somliga föreställer sig att inkassobyråer gör.

ok perintä rekry

Åtminstone hos oss ses inkasso framför allt som kundbetjäning och vi jobbar för att tillsammans hitta en lösning som passar alla parter.Det här har jag också berättat för min familj och mina vänner, när de har frågat om mitt jobb på en inkassobyrå. Inkasso har förändrats radikalt mot ett mera hjälpande sätt och hela processen ser annorlunda ut idag. Det här ser man i det praktiska arbetet och jag tror att människor märker det. Ordet sprider sig förr eller senare när allt fler förstår att vi inte är några utsugare eller busar, utan helt vanliga människor, som strävar efter att hitta lösningar för andra, helt vanliga människor.

Niklas, servicerådgivare, OK Indrivning