OK Indrivning bildar ett kundråd med sikte på mänskligare inkasso

Inkassoföretaget OK Indrivning söker till sitt nya kundråd finländare som har erfarenhet av inkasso. Förhandlingsgruppen har som uppgift att utveckla inkassot i en mer kundorienterad riktning samt att förbättra OK Indrivnings kommunikation med kunderna.

ok-perinta-jennieflink

Meddelande 21.2.2020

OK Indrivning bildar ett kundråd med sikte på mänskligare inkasso

Inkassoföretaget OK Indrivning söker till sitt nya kundråd finländare som har erfarenhet av inkasso. Förhandlingsgruppen har som uppgift att utveckla inkassot i en mer kundorienterad riktning samt att förbättra OK Indrivnings kommunikation med kunderna.

-Vi kan alla hamna i betalningssvårigheter. Det är till allas fördel att kommunikationen fungerar och att vi gör det möjligt för alla att klara av sina skulder, säger OK Indrivnings verkställande direktör Jennie Ollila.

Det blir kundrådets uppgift att utvärdera OK Indrivnings nuvarande rutiner, komma med nya idéer för ett mer kundorienterat inkasso och hur man genom att stöda gäldenärerna kan underlätta betalandet och minska på skammen skuldsättningen orsakar.

– Människorna har inte rätt att själva välja vem som driver in en faktura som lämnat obetald, men vi vill utveckla vår verksamhet så, att gäldenärskunderna skulle välja oss om det vore möjligt, fortsätter Ollila.

Alla som är intresserade av att utveckla inkassobranschen kan söka till kundrådet via OK Indrivnings hemsida till och med 15.3.2020. Kundrådet träffas ca fyra gånger per år. Ett mötesarvode betalas till medlemmar som deltar i mötena.

Tillsammans med kundrådet funderar vi på hur de nya lösningarna på bästa sätt kan användas vid utvecklingen av OK Indrivnings affärsverksamhet. Målet för verksamheten är att utmana alla aktörer inom inkassobranschen att vara med och utveckla branschens rutiner i en mänskligare riktning.

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Jennie Ollila

OK Indrivning

jennie.ollila@okperinta.fi

050 556 3666

Sök till kundrådet: Läs mer och fyll i ansökan