OK Indrivning har bildat sitt första kundråd

OK Indrivning sökte tidigare i år till sitt kundråd människor som har erfarenhet av inkasso och som är intresserade av att vara med och utveckla inkassot och förbättra OK Indrivnings kommunikation med sina kunder Vi blev positivt överraskade av det stora antalet ansökningar. Vi är tacksamma för att så många är intresserade av att tillsammans […]

asiakasneuvottelukunta

OK Indrivning sökte tidigare i år till sitt kundråd människor som har erfarenhet av inkasso och som är intresserade av att vara med och utveckla inkassot och förbättra OK Indrivnings kommunikation med sina kunder

Vi blev positivt överraskade av det stora antalet ansökningar. Vi är tacksamma för att så många är intresserade av att tillsammans med oss vara med och utveckla inkassoverksamheten, valet var inte lätt.Vi vill även tacka alla som visat intresse för kundrådet.

Vi har nu ett dynamiskt kundråd och ser fram emot att komma igång med samarbetet genast COVID-19 situationen tillåter.

Vi på OK Indrivning vill utveckla vår verksamhet så, att gäldenärskunden skulle välja oss som inkassobolag om den möjligheten fanns. Kundrådets uppgift blir att utvärdera OK Indrivnings rutiner idag och söka nya lösningar för ett mänskligare och mer kundorienterat inkasso. Kundrådet kommer också att fundera på hur man på bästa kan stöda gäldenärerna att klara av sina skulder och minska på skammen skuldsättningen orsakar.

Tillsammans med kundrådet funderar vi på hur förslagen till nya lösningarna på bästa sätt kan användas vid utvecklingen av OK Indrivnings affärsverksamhet. Målet är att utveckla våra rutiner för att bättre stöda gäldenärskunden och tillsammans hitta bra lösningar. Samtidigt utmanar vi alla aktörer inom inkassobranschen att vara med och utveckla branschens rutiner i en mänskligare riktning.

Vi ser fram emot ett givande samarbete med vårt kundråd.

OK INDRIVNING

Andreas Lindroos, Jennie Ollila