Undersökning: Skam avskräcker och hindrar finländare från att ta itu med sina betalningssvårigheter

Hela 64% av finländarna säger att de skäms över att få ett inkassobrev.

perintätoimisto

 

”43% av alla som svarade säger att skammen de förknippar med inkasso hindrar dem från att ta tag i sina betalningssvårigheter”

 

64% av finländarna säger att de skäms över att få ett inkassobrev. 43% av finländarna förknippar inkasso med skam och säger att det försämrar processen att lösa betalningssvårigheterna. 

Resultaten baserar sig på en undersökning från maj 2017 (TNS Kantarin) som visar att 64 % av finländarna skäms över att få ett inkassobrev.

43% av alla som svarade upplever att skammen de förknippar med inkasso hindrar dem från att ta tag i sina betalningssvårigheter. Skamkänslan är starkare bland de personer som fått ett inkassobrev. Hälften av dem som någon gång fått ett inkassobrev och 75 % av dem som har skulder på utsökningen eller har betalningssvårigheter upplever skammen som nedslående.

ok perintä

Äldre generationer har svårast att prata om betalningssvårigheter

I en situation där fakturan gått till inkasso, säger de flesta att de skulle söka hjälp av sin partner eller familj (38 %). Dock är över 25 % av de som svarat på undersökningen av den åsikten att de i första hand skulle försöka lösa inkassoärendet på egen hand och 10 % menar att de skulle vända sig till fordringsägaren. 5 % skulle vända sig till en skuldrådgivare och endast 2 % till själva inkassobyrån.

Speciellt de äldre generationerna har svårt att prata om betalningssvårigheter: över 10 % av de som är över 55 år anser, att det inte finns någon som de öppet kan prata med om sina betalningssvårigheter.

 

Unga förhåller sig mera öppet till betalningsstörningar och inkasso än den övriga befolkningen

De yngre generationerna upplevde att det var lättast att tala om betalningssvårigheter med sina vänner och andra i sin nära omgivning, men även direkt med inkassobyråerna. Bland de yngsta ansåg ca 25% att de vid betalningssvårigheter skulle vara i kontakta med inkassobyrån.

Bland alla deltagare upplevde över 70 % att inkassobyråerna i första hand är på fordringsägarens sida och inte på gäldenärens sida. Dessutom upplevde 65 % att inkassobyråerna gör situationen svårare. De ungas uppfattning skiljer sig även här från den äldre generationens. Endast 10 %  av 15-24-åringar anser att inkassobyråerna är på fordringsägarens sida.

 

Inkassobyråerna har mycket att förbättra

I stora drag upplevde de flesta som någon gång haft betalningssvårigheter, att inkassobyråerna inte erbjuder lösningar för att komma ur situationen. De som någon gång fått ett inkassobrev förhåller sig dock positivare till inkasso. Bland deltagarna upplevde i synnerhet de, som varit kunder hos en inkassobyrå eller hos utsökningen, att inkassobyråerna är på fordringsägarens sida.

Undersökningen gjordes av TNS Kantar på uppdrag av OK Indrivning den 5.-11.5.2017. Befolkningen i Finland representerades av 1 008 finländare (Åland exkluderat) i åldern 15-74 som deltog i  undersökningen.  Den statistiska felmarginalen är cirka +/- 3 procentenheter.

Tilläggsinformation och undersökningsgrafer för median:
Petter Lingonblad, direktör för PR & Marknadsföring, OK Indrivning, petter.lingonblad(at)okperinta.fi eller tel. 0500 749 682.