Våga prata pengar

Finländarna skuldsätter sig i snabb takt. Samtidigt förändrar de nya betalningssätten vår uppfattning om pengar och konsumtion. Kontanterna
har försvunnit och vi behöver inte nödvändigtvis längre kontrollera bankkontots saldo eftersom betalningarna dras automatiskt från kontot.

Kuinka käy kukkarollemme?

Finländarna skuldsätter sig i snabb takt. Samtidigt förändrar de nya betalningssätten vår uppfattning om pengar och konsumtion. Kontanterna har försvunnit och vi behöver inte nödvändigtvis längre kontrollera bankkontots saldo eftersom betalningarna dras automatiskt från kontot.

I denna förändringens tidevarv är det viktigt att inte låta vår uppfattning om pengar fördunklas. Skuldsättning i kombination med okunskap när det gäller att hantera sin ekonomi leder i värsta fall till situationer som det inte är lätt att ta sig ur.

LÄS HÄR
 

kuinka käy kukkarollemme

Vi bjöd in experter för att diskutera orsakerna till den finländska överskuldsättningsutvecklingen samt framtida förändringar när det gäller betalningar. Vi ville tillsammans hitta utvecklingens smärtpunkter samt söka lösningar för att förebygga problemen.

Inför denna publikation samlades experter för att diskutera och ge sin syn på skuldsättning, penninganvändning och betalningar i förändring. Min förhoppning är att dessa debattinlägg leder till en öppen och aktiv diskussion om att förebygga finländarnas skuldsättning. Låt oss skrota skammen kring skuldsättningen och fokusera på lösningar – tillsammans!

Kari Ahlström, Verkställande direktör
 

ok perintä julkaisu

 

LÄS HÄR