Äntligen blir det fart på diskussionen om att halvera tiden för betalningsanmärkningar

Riksdagsman Joakim Strand (sfp) har gjort ett skriftligt spörsmål till regeringen gällande ett positivt kreditregister och tiden för betalningsanmärkningar.

perintätoimisto

Riksdagsman Joakim Strand (sfp) har idag gjort ett skriftligt spörsmål till regeringen gällande ett positivt kreditregister och tiden för betalningsanmärkningar. I Vasabladets intervju betonar Strand att det är dags att offentligt börja diskutera dessa frågor och utplåna den skam och stigma som förknippas med betalningsstörningar. Strand kräver också att regeringen vidtar åtgärder för att få till stånd ett positivt kreditregister och att förkorta tiden för betalningsstörningar.

Det sätt vi nu i samhället behandlar överskuldsättning är inte hållbart, och vi måste få till stånd en förändring. Därför är vi oerhört tacksamma för att riksdagsman Strand nu lyfter frågan, och för den vidare till det forum där man verkligen kan ta itu med problemet. Vi hoppas på kloka beslut för att hjälpa skuldsatta människor vidare i livet.

De av Strand föreslagna åtgärderna kan i bästa fall lösa två allvarliga problem gällande överskuldsättning: Ett positivt kreditregister skulle ge kreditgivarna betydligt bättre och mer relevant information om en låntagares verkliga ekonomiska situation och betalningsförmåga, istället för att endast se på föråldrade negativa händelser. Det här skulle även möjliggöra att människor kommer vidare i livet genom att förkorta tiden för betalningsstörningar när skulderna är bortbetalda. Gott så.

Strand är inte ensam i sin strävan. På senare tid har Finansbranschens centralförbund, Nordea, Andelsbanken, Asiakastieto och flere inkassobyråer förespråkat ett positivt kreditregister.

Vi följer med läget och hoppas på en livlig debatt I frågan!

Petter Lingonblad
OK Perintä