Heidi: “Inkasso blev en stor del av mitt liv.”

  “En viss typ av människor är kontinuerligt kunder. Nämligen de helt vanliga.” Heidi – servicerådgivare   En vanlig men felaktig föreställning som många har är att de enda som får betalningskrav från en inkassobyrå är personer som råkat in i en ond cirkel där de med hjälp av snabblån betalar andra skulder, eller utslagna […]

ok perintä

 

“En viss typ av människor är kontinuerligt kunder. Nämligen de helt vanliga.”

Heidi – servicerådgivare

 

En vanlig men felaktig föreställning som många har är att de enda som får betalningskrav från en inkassobyrå är personer som råkat in i en ond cirkel där de med hjälp av snabblån betalar andra skulder, eller utslagna personer som är hopplöst alienerade från samhället. Det här skulle däremot inte kunna vara längre från sanningen; majoriteten av de vi skickar betalningskrav till är helt vanliga människor. De är bland andra unga vuxna, personer med arbete och familj samt pensionärer. Vår kundrådgivare Heidi möter och hjälper dessa människor dagligen och hon vill nu berätta lite om sitt jobb och hurdana tankar inkasso idag väcker hos folk.

”Våra gäldenärskunder kommer från samhällets alla skikt. De är i olika åldrar och har alla sin egen berättelse. Ganska ofta handlar det om en tillfällig och övergående situation, och även misstag sker – ibland har någon helt enkelt glömt att betala sin räkning”, berättar Heidi. 

perintä

Betalningskrav är inget att bli rädd för

För många är betalningskravet en överraskning som skrämmer utan orsak. Det händer speciellt om mottagaren inte har tidigare erfarenhet av inkasso eller vet hur det fungerar.

”Tyvärr vet en stor del av människor inte alls vad vi gör. De föreställer sig att så fort de får ett betalningskrav innebär det en anmärkning om betalningsstörning i deras kreditupplysningar och att utmätningsmannen snart ringer på dörren. Och troligtvis just på grund av det här kopplas ofta en viss mängd skam ihop med betalningskraven – som om vi vore sämre människor då vi inte betalat räkningen. Det här är naturligtvis en felaktig uppfattning, och lyckligtvis är det min uppgift att berätta för gäldenärskunderna att det är ingen fara och att de i själva verket nu har all möjlighet att ta hand om saken. De flesta människor är glada redan över möjligheten att göra upp en betalningsplan, då de i början trodde att deras kreditvärdighet nu sjunker”, fortsätter Heidi.

Finländare är i jämförelse med resten av världen väldigt samvetsgranna med att betala räkningar och till vår natur hör att vilja hålla fast vid vad vi kommit överens om. Det här gäller även för våra gäldenärskunder; majoriteten av dem verkligen vill betala sin skuld.

”Vårt arbete handlar framför allt om att hjälpa människor och en grundläggande del av det är att vi alltid försöker hitta en lösning som passar våra gäldenärskunders individuella situationer. Och när vi till exempel har gjort upp en betalningsplan är den personlig och vi vill hålla fast vid planen. De absolut bästa stunderna i det här jobbet är när vi lyckas underlätta kundens situation.”

perintä

Överraskningar hör till livet

I framtiden kan inkasso komma att bli en allt större betydande del av samhället, då det blir allt svårare att förutsäga den egna personliga ekonomin.

”Vi kommer säkert i framtiden också att behöva inkasso, eftersom allt fler överraskande situationer dyker upp. Det kan till exempel gå så att man måste ta ett lån för att kunna föra bilen på reparation så att man kan ta sig till jobbet. Och det här kommer att påverka ekonomin. Till all lycka verkar hela branschen hela tiden utvecklas i en bättre och mer human riktning. Förhoppningsvis kommer allt fler också att förstå att göra ärenden med inkassobyråer inte är något att skämmas för. Vi strävar trots allt alltid efter att hjälpa”, avslutar Heidi.