Henry: “Jag önskar att människor hade mera kunskap om inkasso.”

  “Jag önskar att människor hade mera kunskap om inkasso.” Henry – servicerådgivare   När man pratar om inkasso är det första som många fortfarande tänker på anmärkningar om betalningsstörning i kreditupplysningarna. De här anmärkningarna hör så klart till inkassoarbetet, men inte på det sätt som de flesta tror. Vår huvudsakliga uppgift som en inkassobyrå […]

perintä

 

“Jag önskar att människor hade mera kunskap om inkasso.”

Henry – servicerådgivare

 

När man pratar om inkasso är det första som många fortfarande tänker på anmärkningar om betalningsstörning i kreditupplysningarna. De här anmärkningarna hör så klart till inkassoarbetet, men inte på det sätt som de flesta tror. Vår huvudsakliga uppgift som en inkassobyrå är inte att utsätta någon för anmärkningarna, utan tvärtom strävar vi efter att hjälpa människor undvika dem.

perintä

Att förhindra betalningsstörningar hjälper människor gå vidare i livet

De temporära anmärkningarna om betalningsstörning i kreditupplysningarna kan på ett omfattande sätt begränsa en persons liv och framtid, och vi anser att det primära målet inom finansierings- och inkassobranchen borde vara att förhindra dessa anmärkningar. På OK Indrivning försöker vi uppnå det här målet genom att ge personlig rådgivning till våra gäldenärskunder och tillsammans hitta en lösning som passar deras situation bäst. Vår kundrådgivare Henry som arbetar med det här har några tankar om det som han vill dela med sig.

”Jag har arbetat inom kundtjänst för gäldenärskunder i fem år, både med företag och konsumenter, och min erfarenhet är att den största skillnaden mellan dem är hur de förhåller sig till inkasso. Konsumenterna har märkbart mindre kunskap om saken, vilket är förståeligt. Men det leder i sin tur till att en del av dem kan bli rädda när de får betalningskrav från oss och de vet inte hur de ska förhålla sig till kraven,” säger Henry.

perintä

Mer information, färre förutfattade meningar

På OK Indrivning anser vi att inkassobyråerna bra kunde göra sin del för att förbättra situationen genom att aktivt informera konsumenter vad inkasso innebär och hur processen i framtiden kommer att se ut. 

”Inkassobyråerna är alltmer en del av människors vardag, så för alla involverade skulle det säkert göra ärendena lättare att utföra om gäldenärerna visste att ett brev från en inkassobyrå inte automatiskt innebär en anmärkning om betalningsstörning. Den här förhandsuppfattningen är rätt så vanlig, även om det oftast är i det här skedet som anmärkningarna kan undvikas”, fortsätter Henry.

perintä

Sällan är en anmärkning om betalningsstörning ett önskvärt resultat

Hos oss på OK Indrivning är vår huvudsakliga uppgift vid inkasso att hitta en lösning som alla de involverade parterna vinner på. Vi ser gärna att gäldenärskunden amorterar skulden utan att få en anmärkning om betalningsstörning, och att uppdragsgivaren får sin betalning. Det här är inte alltid möjligt, men det viktigaste skulle trots det vara att båda sidorna öppet kan prata om saken.

”Ibland verkar det som om våra gäldenärskunder av någon orsak inte vågar berätta för oss hur stor delbetalning de realistiskt sätt klarar av. Vi är här för att hjälpa och det gör vi bäst om den information vi har till vårt förfogande är korrekt. Det finns så klart även situationer då en anmärkning om betalningsstörning är oundviklig. I en sådan situation förhindrar anmärkningen att nya skulder bildas, vilket i slutändan är en fördel för gäldenärskunden. Personligen ser jag ändå varje fall som inte resulterat i anmärkning som en stor framgång”, avslutar Henry.