Kreditupplysningslagen förnyas 1.12.2022

1.12.2022 trädde den nya kreditupplysningslagen i kraft. Den möjliggör raderingen av betalningsanmärkningar då skulden är betald. Bolaget som upprätthåller kredituppgifter måste radera betalningsanmärkningen inom en månad från det uppgifterna om att skulden är betald mottagits.

Lagen är mycket välkommen. Syftet med lagen är att radera stämplingen som ofta finns i samband med betalningsanmärkningar. Betalningsstörningen raderas inte automatiskt och lagen förpliktigar inte borgenären eller utsökningen att göra en anmälan till kredituppgiftsbolaget om en betald skuld. För att en betalningsanmärkning skall raderas krävs det att kunden, borgenären eller utsökningen gör en anmälan till kredituppgiftsbolaget om att skulden är betald och begär att anmärkningen skall raderas. Eftersom detta innebär extra jobb för indrivningsbolaget har bolaget rätt att debitera en skild ersättning för det.

OK Indrivning gör anmälan för kundernas räkning

Vi tycker att det är viktigt att kunden så fort som möjligt kommer framåt i livet efter en utmanande situation och därför vill vi även här agera ansvarsfullt. Därför har vi förbundit oss att automatiskt och kostnadsfritt för våra kunders räkning göra en anmälan till kredituppgiftsbolaget om att skulden är betald. Anmälan sänd inom några dagar från det att vi fått betalningen.

I början på december kommer vi att sända in de första anmälningarna där vi meddelar om alla betalningar som gjorts de senaste åren. Om den anmälda ref-uppgiften av en eller annan orsak inte hittats i det register som upprätthålls av kredituppgiftsbolaget, kommer vi även i fortsättningen att på kundens begäran skilt och kostnadsfritt meddela om dessa.

Om du har frågor svarar vi gärna.

OK INDRIVNING