Serviceavbrott i nättjänsterna söndagen den 26.3.2023, mellan ca kl. 12–14: Vi ber er uppmärksamma att vi utför servicearbeten i vår servicemiljö på söndagen den 26.3.2023, mellan 12-14. Under tiden för servicearbetet är våra nättjänster (okperinta.fi, okonline.fi, minok.fi) tillfälligt ur bruk. Vi beklagar möjliga olägenheter detta orsakar.

Vi är förberedda för eventuella elavbrott – Min OK och OK Online kommer att fortsätta att fungera

Bästa kund

I Finland diskuterar man just nu om det kommer att bli elavbrott på grund av elbrist i vinter. Finlands stamnätsbolag Fingrid har meddelat att om det blir elbrist är elavbrotten ett par timmar långa.

OK Indrivning har förberett sig för korta elavbrott och våra nättjänster Min OK och OK Online fungerar även vid elavbrott. Vår kundtjänst fungerar på flera orter och om avbrotten är lokala, strävar vi efter att en del av vår kundtjänst skall vara öppen. Vid dessa tillfällen kan kötiderna bli längre. 

Elavbrotten påverkar inte våra brevförsändelser, men utdelningen är beroende av beredskapen posten har. 

Med vänlig hälsning

OK Indrivning