Meddelande: Posten meddelar om förseningar i utdelningen

Bil- och transportarbetarförbundet AKT:s har inlett en strejk onsdagen den 15 februari. Dessutom inleddes Post- och logistikförbundet PAU stödåtgärder torsdagen den 16 februari. Syftet med stödåtgärderna är att påskynda AKT:s kollektivavtalsförhandlingar inom lastbilssektorn. Strejken gällande biltrafik och PAU:s stödåtgärder har aviserats att upphöra den 21 februari.

Posten skriver i sitt meddelande att AKT:s strejk och PAU:s stödåtgärder orsakar tyvärr förseningar och störningar i försändelserna och således även i OK Indrivnings brevförsändelser.

OK Indrivning beaktar förseningar

OK Indrivning strävar efter att i sin verksamhet beakta de förseningar strejken medför i betalningstiden, för att det inte skall uppstå onödiga kostnader eller påföljder för kunden.

Du kan normalt uträtta ärenden i Min OK-tjänsten och även kontrollera förfallodagen på dina fakturor. Vid behov hjälper även vår kundtjänst i frågor som gäller fakturor.

Vi följer kontinuerligt med strejkens effekter på postutdelningen och ger mer information vid behov. Man kan följa med situationen även på Postens hemsida.

Uppdatering 22.2.2023

PAU:s stödåtgärder har avslutats.

Posten har meddelat, att utdelningen av de brev som sänts under strejken görs så fort som möjligt, men på grund av den stora mängden kan leveransen försenas med en redig vecka. Utdelningen av de brev som sänts efter strejken återgår till det normala inom ca en vecka efter att strejken avslutats.

OK Indrivning beaktar fortsättningsvis eventuella förseningar i betalningstiden.

Med samarbetshälsningar

OK Indrivning