Sida vid sida med kunden redan i 30 år 

OK Indrivning fyller i år 30 år. Vi tar en tillbakablick på evolutionen som vår bransch genomgått.

Kuvassa OK Perinnän perustaja Kennet Kronman.

OK Indrivning fyller i år 30 år. I och för sig är det ingen lång tid – i Finland har vi företag vars historia sträcker sig 150 år bakåt – ibland till och med mer. Däremot är utvecklingen som på relativt kort tid skett i vår bransch betydande. Vi har till exempel fått vara med om flertalet lagändringar. För det mesta har ändringarna varit bra då både spelplanen och spelreglerna har gjorts tydliga. Å andra sidan har inte alla lagändringar gett önskat resultat och effekten lagstiftaren strävat efter har i värsta fall varit den motsatta.

De största och mest meningsfulla ändringarna har ändå fötts utifrån kundernas önskemål och krav. Även om inkassoföretagens kärnverksamhet allt fortfarande att driva in fordringar, är det mycket omkring det som ändrat. Vi tar en tillbakablick på evolutionen som vår bransch genomgått.

Under 90-talets recession användes hårdhandskarna

När OK Indrivning 1991 startade sin verksamhet, väntade en djup recession bakom knuten. De första signalerna på att vi var på väg mot en recession var de två devalveringarna som kom efter varandra och som på grund av lån som lyfts i utländsk valuta ledde till insolven för många företag.

Under recessionen var ett aktivt och till och med aggressivt inkasso uppskattat av uppdragsgivare. Det mest effektiva inkassoföretaget tog marknadsandelar medan ”pappersvändare” blev efter. Vissa inkassoföretag gick till och med i konkurs då de blandade ihop sina egna och kundens tillgångar. Inkassometoderna som användes på 90-talet torde vara orsaken till inkassoföretagens dåliga anseende än idag, även om det har skett en totalomvändning i tillvägagångssättet för länge sedan

Inkassokostnaderna begränsas i lagen

I slutet av 90-talet och i början på 2000-talet blev automatiseringen vanligare. Speciellt då ärendemängden var större ville kunderna automatisera överföringen av fordringarna till inkasso så långt det gick. Automatiseringen ledde naturligtvis till ett bättre kassaflöde och många manuella åtgärder föll bort.

Efter automatiseringen började kunderna frågahur stora inkassokostnader slutkunden skulle betala.Den här tiden stod det i lagen, att inkassokostnaderna skulle vara skäliga. I branschen började man självfallet tävla med beloppet på inkassokostnaderna och antagligen hade branschen själv korrigera nivån på inkassokostnader utan att lagstiftarens ingripande.

Sikte på ett mänskligare inkasso

De senaste åren har ett vänligt bemötande av slutkunden blivit inkassobranschens viktigaste kriterium. Vi har lång erfarenhet av kundservice med kunden i fokus och det kriteriet lyfte vi ännu bättre fram då vi 2016 förnyade vårt brand. Vi har från första början gjort inkasso per telefon och aktiverar än idag människor genom att ringa och påminna on skulden och förhindrar på så vis att skulden överförs på inkasso.

Idag är aktörerna inom inkassobranschen allt oftare med under hela fordrans livscykel, och då är de faktorer man tävlar med pålitlighet och partnerskap. Vi tror att företag som vill bilda bra kundrelationer och -upplevelser uppskattar en kvalitativ och människonära service även av inkassoföretaget. OK Indrivning samarbetar gärna med företag som har samma värdegrunder som vi.

Vi har fått uppleva mångahanda skeden under våra 30 verksamhetsår. Under dessa 30 år har vi vandrat sida vid sida med våra kunder, lyssnat på deras önskemål och ändrat vår verksamhet enligt dem.

Jag hoppas att våra kunder även i fortsättningen utmanar oss till att bli en ännu bättre aktör.

OK INDRIVNING
Kennet Kronman
Founder