Vi stöder de ungas fotbollsintresse för att göra det möjligt för alla att delta

Jalkapallo-Säätiö delar varje år ut stöd till föreningarna och ansökningstiden är nu öppen. OK Indrivning stöder Jalkapallo-Säätiös stödfond för andra året.

Jalkapallojoukkue halaamassa voiton jälkeen.

Jalkapallo-Säätiö delar varje år ut stöd till föreningarna och ansökningstiden är nu öppen. Fonden delar i år ut 200 000 euro, varav minst hälften går till att stöda fotbollsverksamheten för barn och ungdomar från mindre bemedlade familjer och som är i riskzonen att hamna utanför. OK Indrivning stöder Jalkapallo-Säätiös stödfond för andra året.

Fotboll är den mest spelade och älskade sportgrenen i världen. Sporten kräver ingen omfattande utrustning och föreningsverksamhet finns runtom i Finland. Därför är fotbollen ett viktigt intresse bland många unga. OK Indrivning vill stöda möjligheterna för de ungas fotbollsintresse och har därför för andra året i rad gjort en donation till Pertti Alajas fond som förvaltas av Jalkapallo-Säätiö.

”I Finland höjer till exempel hallträningarna under vintern priset för sportgrenen. För dem som redan från tidigare har en pressad ekonomi, tex. en ensamförsörjare, kan det var en utmaning att låta barnen fortsätta med sitt intresse. Jag visste, att många föreningar har fått stöd via Jalkapallo-Säätiö och tog därför kontakt med dem för att göra en donation” berättar försäljnings- och marknadsföringsdirektör Andreas Lindroos.

Stödet hjälper föreningarna konkret

Varje euro som doneras till Jalkapallo-Säätiö och Pertti Alaja-fonden går oavkortat vidare till föreningarna.

”Donationerna företagen ger hjälper betydligt. Med en donation kan vi hjälpa mindre bemedlade spelare i flera föreningar. I år kan medlemsföreningarna ansöka om bidrag tom. 31.10.” berättar ombudet för Jalkapallo-Säätiö, Timo Huttunen.

Föreningarna har till exempel använt bidragen för att täcka årskostnaderna för mindre bemedlade spelare, stöda juniorverksamheten och för att expandera hobbyverksamheten. 

”Ifjol höstas beviljades bidraget till VPS juniorer. Det gav oss möjligheten att erbjuda de allra minsta, som var i behov av hjälp en gratis sommar. Med hjälp av bidraget fick även de äldre spelare som hade talang, men dåliga ekonomiska förutsättningar att fortsätta sin karriär hjälp”, säger Kalle Mattila från VPS stödfond.

Även FC Inter juniorernas stödfond beviljades ett bidrag ifjol.

”Meningen med vår stödfond är att hjälpa de spelare som ekonomiskt har det kärvt. Vi beviljar varje år stipendier som täcker spelarens årskostnader till föreningen. Beslutet om vem som beviljats ett stipendium publicerar vi omkring jul och vi har fått tack av föräldrarna, att det är den bästa julklappen, då barnet trots att det ekonomiskt är kärvt kan fortsätta med sitt intresse”, kommenterar Eveliina Hulkkonen, servicechef för juniorverksamheten på FC Inter.

Fotboll ger de unga livserfarenhet

Fotbollsintresset påverkar de ungas liv även utanför plan.  En stark gemenskap i laget och de kunskaper man lärt sig där bär en långt i livet. 

”Även om alla spelare inte blir följande Jari Litmanen, lär man sig under fotbollsträningarna att jobba tillsammans i lag, att sporra andra och man får även vänner via sporten. Det är sorgligt om unga inte kan delta på ekonomiska grunder”, säger Andreas Lindroos.

I föreningarna syns den positiva effekten speciellt bland unga med invandrarbakgrund och hur de anpassat sig till det finländska samhället.

”Vi har en internationell förening där en tredjedel är invandrare. Att hjälpa dem att känna sig hemmastadda i FC Inters föreningsverksamhet såväl som i samhället har varit föreningens viktigaste utvecklingsprojekt. Med hjälp av bidraget har vi kunnat värna om våra spelare med invandrarbakgrund” säger Eveliina Hulkkonen.

Fotbollens positiva effekter vid integreringen av unga invandrare upptäcktes även i den pro gradu – studie (på finska) som Vasa Universitet gjort på uppdrag av VPS stödfond.

”Detta är en universal gren där det är lätt att komma med och i laget finns en stark laganda” berättar Kalle Mattila.

Ansökningstiden för det årliga stödet är öppet till slutet av oktober

Coronaepidemin som ställde till det under 2020 har enligt de föreningar Bollförbundets föreningsservice intervjuat inte nämnvärt synts på fotbollsplan.

”Enligt de 350 intervjuer som gjorts har det ännu inte synts någon massrörelse där man inte kunnat fortsätta sporten på grund av betalningsförmågan. Hur det ser ut nästa säsong är ännu ett stort frågetecken. Det är nu om någonsin man borde ta i bruk olika medel och instrument för att stöda föreningarna. Avgifterna får inte bli ett oöverkomligt hinder för familjerna”, konstaterar Timo Huttunen på Jalkapallo-Säätiö.

Jalkapallo-Säätiö har öppnat ansökningstiden för stöd 2021 den 24.8. och den pågår till 31.10.2020.  Fonden delar ut max 200 000 euro, varav minst 50% adresseras till att utveckla fotbollsverksamheten för mindre bemedlade barn och ungdomar som är i riskzonen att lämna utanför.

 Tilläggsuppgifter och anvisningar på hur man kan donera finns på Bollförbundets sidor (på finska).